วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนา โครงการ บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

 7 ก.ย. 2560 19:13 น.    เข้าชม 1024

ความคิดเห็น