วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เทศกาลน่าเที่ยว จ.นราธิวาส

 3 ก.ค. 2560 18:36 น.    เข้าชม 2273

การแข่งเรือกอและเรือยาวหน้าพระที่นั่ง
     จัดขึ้นในงานของดีเมืองนรา ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายนของทุกปี ที่ลำน้ำบางนรา ตรงข้ามกับศาลาประชาคม

ประเพณีการกินเหนียว
     ชาวมุสลิมเรียกกันว่า "มาแกปูโละ" จัดขึ้นช่วงเดือน ๑๐ และเดือน ๑ ของปฏิทินศักราชฮิจเราะห์ หรือตรงกับเดือนมิถุนายม และกรกฎาคมของไทย

การถือศีลอด
     จะเริ่มถือศีลอดในเดือนรอมฎอน หรือเดือนพฤศจิกายน ผู้ถือศีลอดจะต้องมีอายุ ๑๐ ปีขึ้นไป ทำการถือศีลอดอย่างเคร่งครัดตลอด ๓๐ วัน ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งตกดิน โดยงดทั้งน้ำและอาหารทุกชนิด

งานกระจูด
     จัดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับการแข่งเรือกอและ-เรือยาว เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากกระจูดของโครงการศิลปาชีพ จังหวัดนราธิวาส

งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ
     เป็นเทศกาลสำคัญของอำเภอสุไหงโก-ลก ประกอบด้วยขบวนแห่เจ้าแม่ รถบุปผชาติ ขบวนสิงโต และมังกร การเข้าทรงแสดงอภินิหาร กำหนดจัดงานประมาณวันที่ ๒๓ เดือน ๓ ของจีนเป็นประจำทุกปี

ความคิดเห็น