วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562

ผลการปฏิบัติงานของ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ปี 61 ตกลงกับกลุ่มผู้เห็นต่าง กำหนดพื้นที่ปลอดภัย

 1 เม.ย. 2562 19:18 น.    เข้าชม 672

ความคิดเห็น